Daňový kalendář

NEZAPOMEŇTE: S novým daňovým řádem, platným od r. 2011, nastaly změny důležité pro včasné podání přiznání či přehledu a úhradu daňové povinnosti. ÚHRADA DAŃOVÝCH POVINNOSTÍ ČI NEDOPLATKŮ NA SP, ZP MUSÍ BÝT V TERMÍNU PRO PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ JIŽ NA BANKOVNÍM ÚČTU DANÉ INSTITUCE.

Leden 2011

10.1. Zdravotní pojištěníZáloha za 12/2010
10.1. Spotřební daně platba daně za 11/2010 (CÚ) (kromě lihu)
20.1. Sociální pojištění záloha za 12/2010
25.1. DPH přiznání a platba daně za 12/2010 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2010 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 12/2010 a 4. čtvrtletí 2010
25.1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2010 (CÚ)
25.1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2010
31.1. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2010
31.1. Daň z nemovitosti přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011
31.1. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2010
31.1. DPH oznámení změny zdaňovacího období
31.1. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2011.
 

Únor 2011

8.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2011
9.2. Spotřební daně platba daně za 12/2010 (CÚ) (kromě lihu)
15.2. Oznamovací povinnost Oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZP za rok 2010.
Odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZP ve výši povinného podílu za rok 2010.
21.2. Sociální pojištění záloha za 1/2011
25.2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2011 (CÚ)
25.2. DPH přiznání a platba daně za 1/2011 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 1/2011
25.2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 1/2011
28.2. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2010
(v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 21.3.)
odvod srážkové daně za 1/2011
 

Březen 2011

8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2011
14.3. Spotřební daně platba daně za 1/2011 (CÚ) (kromě lihu)
15.3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
21.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2010 (pouze při elektronickém podání)
21.3. Sociální pojištění záloha za 2/2011
25.3. DPH přiznání a platba daně za 2/2011 (měsíční plátce) souhrnné hlášení za 2/2011
25.3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2011 (CÚ)
25.3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2011
31.3. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2010
odvod srážkové daně za 2/2011
Odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2010 na finanční úřad.
 

Duben 2011

8.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2011
8.4. Zdravotní pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2010 (do 8mi dnů od podání daň.přiznání poplatníkem)
11.4. Spotřební daně platba za 2/2011 (CÚ) (kromě lihu)
15.4. Silniční daň záloha za měsíce 1,2,3/ 2011
20.4. Sociální pojištění záloha za 3/2011
26.4. DPH přiznání a platba daně za 3/2011 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí r. 2011 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 3/2011 a 1. čtvrtletí 2011
26.4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2011 (CÚ)
26.4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2011
 

Květen 2011

2.5. Daň z příjmů Odvod srážkové daně za měsíc 3/2011
formulář Vyúčtování srážkové daně za rok 2010
2.5. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 pokud daň. přiznání OSVČ nezpracovává daň. poradce. Při zpracování přiznání za rok 2010 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ.
2.5. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2.čtvrtletí roku 2011.
9.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2011
10.5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2010 (do 8mi dnů od podání přehledu)
10.5. Spotřební daně platba daně za 3/2011 (CÚ)
20.5. Sociální pojištění záloha za 4/2011
25.5. DPH přiznání a platba daně za 4/2011 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 4/2011
25.5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2011 (CÚ)
25.5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2011
31.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2011
31.5. Daň z nemovitostí platba daně za rok 2011 do částky 5000 Kč, jinak platba 1/2 daně za rok 2011
 

Červen 2011

8.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/201
9.6. Spotřební daně platba daně za 4/2011 (CÚ) (kromě lihu)
15.6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí.
pololetní záloha za 1. pololetí
20.6. Sociální pojištění záloha za 5/2011
27.6. DPH přiznání a platba daně za 5/2011 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 5/2011
27.6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2011 (CÚ)
27.6. Ekologické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2011
30.6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2011
 

Červenec 2011

1.7. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2010 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá povinnému auditu
8.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2011
8.7. Zdravotní pojištění platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2010 (do 8mi dnů od podání daň. přiznání daňovým poradcem)
11.7. Spotřební daně platba daně za 5/2011 (CÚ)
15.7. Silniční daň záloha za měsíce 4,5,6/ 2011
20.7. Sociální pojištění záloha za 6/2011
25.7. DPH přiznání a platba daně za 6/2011 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2011 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 6/2011 a 2. čtvrtletí 2011
25.7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2011 (CÚ)
25.7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2011
 

Srpen 2011

1.8. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2010, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
1.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2011
1.8. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3.čtvrtletí 2011.
8.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2011
9.8. Sociální pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2010 (do 8mi dnů od podání přehledu)
9.8. Spotřební daně platba daně za 6/2011 (CÚ) (kromě lihu)
22.8. Sociální pojištění záloha za 7/2011
25.8. DPH přiznání a platba daně za 7/2011 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 7/2011
25.8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2011 (CÚ)
25.8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2011
31.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2011
31.8. Daň z nemovitosti platba 1/2 daně za rok 2011 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5000 Kč
 

Září 2011

8.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2011
9.9. Spotřební daně platba daně za 7/2011 (CÚ) (kromě lihu)
15.9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3.čtvrtletí
20.9. Sociální pojištění záloha za 8/2011
26.9. DPH přiznání a platba daně za 8/2011 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 8/2011
26.9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2011 (CÚ)
26.9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 8/2011
30.9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2011
 

Říjen 2011

10.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2011
11.10. Spotřební daně platba daně za 8/2011 (CÚ) (kromě lihu)
17.10. Silniční daň záloha za měsíce 7,8,9/ 2011
20.10. Sociální pojištění záloha za 9/2011
25.10. DPH přiznání a platba daně za 9/2011 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2011 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 9/2011 a 3. čtrvtletí 2011
25.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2011 (CÚ)
25.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 9/2011
30.10. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
30.10. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2011
30.10. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí roku 2011.
 

Listopad 2011

8.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2011
9.11. Spotřební daně platba daně za 9/2011 (CÚ) (kromě lihu)
21.11. Sociální pojištění záloha za 10/2011
25.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2011 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 10/2011
25.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2011 (CÚ)
25.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 10/2011
30.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2011
30.11. Daň z nemovitostí 2. platba (poslední) 1/2 daně za rok 2011 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)
 

Prosinec 2011

8.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2011
12.12. Spotřební daně platba daně za 10/2011 (CÚ) (kromě lihu)
15.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4.čtvrtletí
pololetní záloha za 2. pololetí
15.12. Silniční daň záloha za měsíce 10,11/2011
20.12. Sociální pojištění záloha za 11/2011
27.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2011 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 11/2011
27.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2011 (CÚ)
27.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 11/2011

Úrok z prodlení daní

§ 252

(1) Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.

(2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení. Pokud je pro daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni její splatnosti.

(3) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho vznik, a na osobním daňovém účtu se předepisuje nejpozději do desátého dne po skončení měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplynul den jeho splatnosti. Před tímto dnem se předepíše na osobním daňovém účtu zejména v případě, že je nedoplatek, ze kterého vzniká úrok z prodlení, vymáhán, nebo pokud byl tento úrok uhrazen, nebo pro zjištění vratitelnosti přeplatku.

(4) Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované daně.

(5) Je-li nejasná platba po vyjasnění zaevidována na osobní daňový účet s účinností ke dni, kdy byla vykonána, správce daně ke dni zaevidování tyto účinky na úrok z prodlení na osobním daňovém účtu, kde je tato platba evidována, vypořádá.

(6) Správce daně může daňový subjekt vyrozumět o předpisu úroku z prodlení platebním výměrem kdykoliv, vyžaduje-li to stav osobního daňového účtu daňového subjektu.

§ 253

(1) Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

(2) Úrok z prodlení nevzniká u nedoplatku vzniklého zůstaviteli, a to ode dne jeho úmrtí do konce běhu lhůty pro podání řádného daňového tvrzení jeho dědicem.

(3) U nedoplatků na příslušenství daně a na peněžitém plnění placeném v rámci dělené správy úrok z prodlení nevzniká.

Úrok z posečkání daně

§ 157

(1) Po dobu povoleného posečkání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení.

(2) Za dobu posečkání vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z posečkané částky, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

(3) O předpisu úroku z posečkané částky za dobu posečkání vydá správce daně platební výměr bezodkladně po skončení posečkání. Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesahuje-li 100 Kč.

(4) Úrok z posečkané částky je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

(5) Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá toto rozhodnutí účinnosti dnem jejího nedodržení; správce daně o tom vydá rozhodnutí. Rozhodnutí o posečkání pozbývá účinnosti rovněž zahájením likvidace nebo dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku.

(6) Při posečkání příslušenství daně nebo peněžitého plnění placeného v rámci dělené správy se úrok z posečkané částky neuplatní.

(7) Správce daně může upustit od předepsání úroku z posečkání, pokud by ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládaly tvrdost uplatněného úroku.