Služby

Účetnictví a ekonomika

 • komplexní zpracování účetnictví a daňové evidence
 • komplexní zpracování mzdové a personální agendy včetně přehledů, přihlášek a odhlášek, ELDP atd.
 • zpracování podkladů pro DPH a zpracování přiznání DPH
 • účetní a daňové konzultace (organizace účetnictví, nastavení pravidel, poradenství)
 • zastupování na úřadech
 • rekonstrukce účetnictví
 • zúčtování pracovních cest
 • zakázkové a střediskové účetnictví
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • skladové hospodářství
 • příprava daňových a statistických hlášení
 • účetní závěrka (měsíční, roční), inventarizace účtů, vedení inventárních karet, zpracování daňového přiznání ke všem daním (DzP FO, DzP PO, silniční daň, vyúčtování zaměstnanci – zálohová i srážková daň, daň z převodu nemovitosti, daň z nemovitosti, DPH a další)
 • finanční analýzy hospodaření společnosti
 • příprava podkladů pro úvěry a další finanční pobídky; čtvrtletní výstupy pro posouzení „zdraví“ společnosti
 • další služby dle dohody s klientem.